TRACKS

Disk 1

1. MHICSHIRIDH
2. MAR A THA
3. DHEANNAIN SUGRADH
4. THE SELKIE
5. THA MULAIDH
6. A FHLEASGAICH OIG
7. O MO DHUTHAICH
8. MO THRUAIGH
9. BOTHAN
10. HI HORO
11. A MHAIREAD OG
12. MACCRIMMON